Online Homebuyer Education Workshops

  1. Classes
  2. Online Homebuyer Education Workshops

Views Navigation

Class Views Navigation

Today

Homebuyer Education Workshop 7/13/24 (English)

Online

This 8-hour online workshop will provide you with valuable information to help you on your path to homeownership. The workshop covers all the key elements that will help you: Prepare …

Free

Homebuyer Education Workshop 7/20/24 (Spanish)

Online

Taller de Educación para Compradores de Vivienda Obtenga información valiosa que le ayudará en su camino hacia la casa que quiere. Este taller en línea de 8 horas le proporcionará …

Free

Homebuyer Education Workshop 7/27/24 (Creole)

Online

Kay Atelye Edikasyon Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay. Atelye sou entènèt 8 èdtan sa a pral ba ou bonjan enfòmasyon pou ede w …

Free

Homebuyer Education Workshop 8/3/24 (English)

Online

This 8-hour online workshop will provide you with valuable information to help you on your path to homeownership. The workshop covers all the key elements that will help you: Prepare …

Free