Homebuyer Education Workshop (2-day event) 6/23 & 6/24 (Creole)

Kay Atelye Edikasyon

Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay. 

TANPRI REMAKE SA SE YON KLAS 8HÈ KI PRAN DE JOU. GEN YON KLAS KAT HÈ CHAK JOU. OU DWE ALE DE JOU POU RESEVWA SÈTIFIKA PATISIPASYON OU.

Atelye 8 èdtan sa a ap ofri ou bonjan enfòmasyon pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay la.

Atelye a kouvri tout eleman kle ki pral ede w:

  • Prepare pou achte yon kay
  • Amelyore kredi ou
  • Aksede sibvansyon finansye pou premye fwa ak ba ak modere-revni achtè
  • Travay efektivman avèk yon riltor ak kreditè
  • Konprann tout pwosesis achte kay la pou enkli resevwa preapproval prè; ak pwosesis la pou enspeksyon, asirans ak règleman

Ranpli atelye edikasyon ak pake konsomasyon edikasyon kay la pral pèmèt ou resevwa yon sètifika ki ka ede ou kalifye pou asistans akont ak lòt pwogram leta ak lokal yo.

Tanpri sonje: Pou aplike pou fon asistans achtè kay nan Sid Florid, se sa ou bezwen konnen anvan ou aplike.

Si ou gen nenpòt kesyon tanpri rele 305-751-5511 ext. 0

Enskripsyon an fèmen 48 èdtan anvan evènman sa a.


Homebuyer Education Workshop (2-day event) 6/23 & 6/24 (Creole)

Kay Atelye Edikasyon

Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay. 

TANPRI REMAKE SA SE YON KLAS 8HÈ KI PRAN DE JOU. GEN YON KLAS KAT HÈ CHAK JOU. OU DWE ALE DE JOU POU RESEVWA SÈTIFIKA PATISIPASYON OU.

Atelye 8 èdtan sa a ap ofri ou bonjan enfòmasyon pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay la.

Atelye a kouvri tout eleman kle ki pral ede w:

  • Prepare pou achte yon kay
  • Amelyore kredi ou
  • Aksede sibvansyon finansye pou premye fwa ak ba ak modere-revni achtè
  • Travay efektivman avèk yon riltor ak kreditè
  • Konprann tout pwosesis achte kay la pou enkli resevwa preapproval prè; ak pwosesis la pou enspeksyon, asirans ak règleman

Ranpli atelye edikasyon ak pake konsomasyon edikasyon kay la pral pèmèt ou resevwa yon sètifika ki ka ede ou kalifye pou asistans akont ak lòt pwogram leta ak lokal yo.

Tanpri sonje: Pou aplike pou fon asistans achtè kay nan Sid Florid, se sa ou bezwen konnen anvan ou aplike.

Si ou gen nenpòt kesyon tanpri rele 305-751-5511 ext. 0

Enskripsyon an fèmen 48 èdtan anvan evènman sa a.


Post Purchase Workshop 6/20/22 (Creole)

Atelye Post Acha

Nan atelye sa a, ou pral aprann kijan pou kenbe finans ou an gwo fòm osi byen ke kijan pou kenbe kay ou.

Objektif klas sa a se montre w wout ki mennen nan dirabilite finansye apre w fin achte kay ou.

Nou pral kouvri bidjè ak kredi; reparasyon kay, plan antretyen ak plis ankò.

Se te yon gwo santiman lè ou te vin yon pwopriyetè kay. Apre ou fin simonte baryè revni, kredi ak/oswa kapital, ou te kapab fèmen sou prè lakay ou epi deplase nan nouvo kay ou a.

Ou te reyalize rèv Ameriken an. Anpil nouvo pwopriyetè kay yo tante achte nouvo mèb, nouvo aparèy, nouvo ekipman gazon, nouvo machin san yo pa reflechi sou konsekans yo sou kredi yo ak kapital yo. Ou te travay twò di pou amelyore pwen kredi ou anvan ou te achte kay ou.

Si w gen nenpòt kesyon tanpri rele 305-751-5511 x 0

Enskripsyon an fèmen 48 èdtan anvan atelye sa a.