Financial Fitness Workshop 11/10/21 (Creole)

Atelye Fòm finansye

Klas sa a fèt pou anseye fondamantal finans pèsonèl yo.

Nan kou sa a ou pral aprann ladrès ak estrateji pou finans fanmi ki bon pou ou ka achte yon kay, sove plis, achte yon biznis oswa envesti.

Apre w fin ranpli fòmasyon finansye sa a, ou pral jwenn zouti ki apwopriye yo ak enfòmasyon yo pran oswa reprann kontwòl sou avni finansye ou.

Kèk sijè ki enkli nan fòmasyon sa a se:

 • Lè w òganize
 • Kreye yon bidjè ki travay pou ou
 • Ekonomize pou objektif nan lavni ak ijans yo
 • Jere / rebati kredi ou
 • Evite enkonvenyans finansye ak pyèj konsomatè yo
 • Konprann taks ak asirans

Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri rele 305-751-5511 ext. 0.

Enskripsyon fèmen 48 èdtan anvan atelye sa a.


Homebuyer Orientation Seminar 11/8/21 (Creole)

Sesyon sa a ede ou evalye si ou pare pou pwopriyetè kay

Sa a se yon 1 èdtan gratis, enfòmatif klas gwoup vityèl, kote nou pral mache ou nan etap sa yo ou bezwen pran yo nan lòd yo vin yon mèt kay epi chèche konnen tout bagay ki gen rapò ak pwosesis la achte.

Tanpri sonje: Si w ap chèche ale nan HUD-Apwouve Atelye Achtè Kay nou an, klas sa a + yon sesyon konsèy endividyèl yo obligatwa.

Sijè ki pral diskite pandan klas 1 èdtan sa a:

 • Etap anvan pou aplike pou yon ipotèk
 • Enpòtans ki genyen nan konsèy lojman
 • Kijan pou detèmine revni mwayen zòn ou an
 • Ki jan yo jwenn prè a pi byen
 • Pwogram asistans gouvènman an ak depans pou peman ak fèmen

Si ou gen nenpòt kesyon tanpri rele 305-751-5511 ext. 0

Enskripsyon fèmen 48 èdtan anvan atelye sa a.


Homebuyer Education Workshop 10/30/21 (Creole)

Kay Atelye Edikasyon

Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay.

Atelye sa a gratis se yon pati nan Virtual pwopriyetè kay la ak Ekspozisyon Kay. Li pral ba ou bonjan enfòmasyon pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay.

 

Housing the Future Together - October 30, 2021

Atelye a kouvri tout eleman kle ki pral ede w:

 • Prepare pou achte yon kay
 • Amelyore kredi ou
 • Aksede sibvansyon finansye pou premye fwa ak ba ak modere-revni achtè
 • Travay efektivman avèk yon riltor ak kreditè
 • Konprann tout pwosesis achte kay la pou enkli resevwa preapproval prè; ak pwosesis la pou enspeksyon, asirans ak règleman

Ranpli atelye edikasyon ak pake konsomasyon edikasyon kay la pral pèmèt ou resevwa yon sètifika ki ka ede ou kalifye pou asistans akont ak lòt pwogram leta ak lokal yo.

Tanpri sonje: Pou aplike pou fon asistans achtè kay nan Sid Florid, se sa ou bezwen konnen anvan ou aplike.

Si ou gen nenpòt kesyon tanpri rele 305-751-5511 x 0

Tanpri enskri isit la