Financial Fitness Workshop 10/20/21 (Creole)

Atelye Fòm finansye

Klas sa a fèt pou anseye fondamantal finans pèsonèl yo.Nan kou sa a ou pral aprann ladrès ak estrateji pou finans fanmi ki bon pou ou ka achte yon kay, sove plis, achte yon biznis oswa envesti.

Apre w fin ranpli fòmasyon finansye sa a, ou pral jwenn zouti ki apwopriye yo ak enfòmasyon yo pran oswa reprann kontwòl sou avni finansye ou.

Kèk sijè ki enkli nan fòmasyon sa a se:

 • Lè w òganize
 • Kreye yon bidjè ki travay pou ou
 • Ekonomize pou objektif nan lavni ak ijans yo
 • Jere / rebati kredi ou
 • Evite enkonvenyans finansye ak pyèj konsomatè yo
 • Konprann taks ak asirans

Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri rele 305-751-5511 ext. 0.

Enskripsyon fèmen 48 èdtan anvan atelye sa a.


Homebuyer Orientation Seminar 10/18/21 (Creole)

Sesyon sa a ede ou evalye si ou pare pou pwopriyetè kay

Sesyon sa a ede ou evalye si ou pare pou pwopriyetè kay.

Sa a se yon 1 èdtan gratis, enfòmatif klas gwoup vityèl, kote nou pral mache ou nan etap sa yo ou bezwen pran yo nan lòd yo vin yon mèt kay epi chèche konnen tout bagay ki gen rapò ak pwosesis la achte.

Tanpri sonje: Si w ap chèche ale nan HUD-Apwouve Atelye Achtè Kay nou an, klas sa a + yon sesyon konsèy endividyèl yo obligatwa.

Sijè ki pral diskite pandan klas 1 èdtan sa a:

 • Etap anvan pou aplike pou yon ipotèk
 • Enpòtans ki genyen nan konsèy lojman
 • Kijan pou detèmine revni mwayen zòn ou an
 • Ki jan yo jwenn prè a pi byen
 • Pwogram asistans gouvènman an ak depans pou peman ak fèmen

Si ou gen nenpòt kesyon tanpri rele 305-751-5511 ext. 0


Homebuyer Club 10/7/21 (Creole)

Club achtè kay

NHSSF Homebuyer Club – Yon platfòm enfòmèl ki te kreye pa NHSSF pou elaji ak ogmante entèraksyon ant achtè premye fwa ak pwofesyonèl ki konekte nan endistri lojman tankou konseye lojman, Imobilye, pretè, ekspè jesyon dèt, ekspè reparasyon kredi, prè elèv konseye, enspektè kay, ajan asirans, devlopè, ajan fèmen, elatriye.

Club achtè kay la te kreye pou kliyan NHSSF ki te patisipe nan nenpòt klas e ki ta renmen rete angaje nan pwosesis achte kay la epi kontinye aprann nan men ekspè yo.

Kèk sijè ki kouvri nan reyinyon Club achtè kay yo:

 • Lè w pare pou pwopriyetè kay / ke yo te òganize
 • Mwen se yon achtè prequalified. Kounye a ki sa?
 • Konprann Pwogram Asistans Peman Anba
 • Konprann Kredi / Diferans ki genyen ant antrenè kredi ak reparasyon kredi
 • Konprann Lwa sou Lojman san Patipri & Evite Predatè Prete
 • Q & A / Ki jan yo pran randevou pou yon apèl nan telefòn oswa yon sesyon konsèy

Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri rele 305-751-5511 ext. 0.

Enskripsyon fèmen 48 èdtan anvan atelye sa a.