Neighborhood Housing Services of South Florida

  1. Classes
  2. Organizers
  3. Neighborhood Housing Services of South Florida
Classes from this organizer
Today

Homebuyer Education Workshop 7/27/24 (Creole)

Online

Kay Atelye Edikasyon Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay. Atelye sou entènèt 8 èdtan sa a pral ba ou bonjan enfòmasyon pou ede w sou wout ou pou vin pwopriyetè kay la. Atelye a kouvri tout eleman kle ki pral ede w: Prepare pou achte yon kay Amelyore kredi …

Free

Homebuyer Education Workshop 9/28/24 (Creole)

Online

Kay Atelye Edikasyon Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay. Atelye sou entènèt 8 èdtan sa a pral ba ou bonjan enfòmasyon pou ede w sou wout ou pou vin pwopriyetè kay la. Atelye a kouvri tout eleman kle ki pral ede w: Prepare pou achte yon kay Amelyore kredi …

Free

Homebuyer Education Workshop 11/23/24 (Creole)

Online

Kay Atelye Edikasyon Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay. Atelye sou entènèt 8 èdtan sa a pral ba ou bonjan enfòmasyon pou ede w sou wout ou pou vin pwopriyetè kay la. Atelye a kouvri tout eleman kle ki pral ede w: Prepare pou achte yon kay Amelyore kredi …

Free