Loading Classes

« All Classes

Post Purchase Workshop 8/29/22 (Creole)

August 29 @ 2:00 pm - 6:00 pm

Free

Atelye Post Acha

Objektif klas sa a se montre w wout ki mennen nan dirabilite finansye apre w fin achte kay ou.

Nou pral kouvri bidjè ak kredi; reparasyon kay, plan antretyen ak plis ankò.

Se te yon gwo santiman lè ou te vin yon pwopriyetè kay. Apre ou fin simonte baryè revni, kredi ak/oswa kapital, ou te kapab fèmen sou prè lakay ou epi deplase nan nouvo kay ou a.

Ou te reyalize rèv Ameriken an. Anpil nouvo pwopriyetè kay yo tante achte nouvo mèb, nouvo aparèy, nouvo ekipman gazon, nouvo machin san yo pa reflechi sou konsekans yo sou kredi yo ak kapital yo. Ou te travay twò di pou amelyore pwen kredi ou anvan ou te achte kay ou.

Si w gen nenpòt kesyon tanpri rele 305-751-5511 x 0

Enskripsyon an fèmen 48 èdtan anvan atelye sa a.