Views Navigation

Class Views Navigation

Today

Homebuyer Education Workshop 1/27/24 (Creole)

Online

Kay Atelye Edikasyon Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay. Atelye 8 èdtan sa a ap ofri ou bonjan enfòmasyon pou ede ou sou chemen …

Homebuyer Education Workshop 2/3/24 (Spanish)

Online

Taller de Educación para Compradores de Vivienda Obtenga información valiosa que le ayudará en su camino hacia la casa que quiere. Este taller de 8 horas le proporcionará información valiosa …

Homebuyer Education Workshop 2/3/24 (English)

Online

This 8-hour workshop will provide you with valuable information to help you on your path to homeownership. The workshop covers all the key elements that will help you: Prepare to …

Homebuyer Education Workshop 2/10/24 (Creole)

Online

Kay Atelye Edikasyon Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay. Atelye 8 èdtan sa a ap ofri ou bonjan enfòmasyon pou ede ou sou chemen …