Loading Classes

« All Classes

Homebuyer Education Workshop 7/27/24 (Creole)

July 27 @ 9:00 am - 5:00 pm

Free
Homebuyer Education Workshop

Kay Atelye Edikasyon

Jwenn enfòmasyon enpòtan pou ede ou sou chemen ou pou pwopriyetè kay.

Atelye sou entènèt 8 èdtan sa a pral ba ou bonjan enfòmasyon pou ede w sou wout ou pou vin pwopriyetè kay la.

Atelye a kouvri tout eleman kle ki pral ede w:

  • Prepare pou achte yon kay
  • Amelyore kredi ou
  • Aksede sibvansyon finansye pou premye fwa ak ba ak modere-revni achtè
  • Travay efektivman avèk yon riltor ak kreditè
  • Konprann tout pwosesis achte kay la pou enkli resevwa preapproval prè; ak pwosesis la pou enspeksyon, asirans ak règleman

Ranpli atelye edikasyon ak pake konsomasyon edikasyon kay la pral pèmèt ou resevwa yon sètifika ki ka ede ou kalifye pou asistans akont ak lòt pwogram leta ak lokal yo.

Vizite https://bit.ly/NHSSFClientMax pou ouvri kont ou.

Y ap bay plis enstriksyon sou fason pou w enskri pou klas la atravè kont ou sou pòtal NHSSF ClientMax la.

Si w gen nenpòt kesyon adisyonèl, tanpri imèl intake@nhssf.org.